VIDEO CHỌN LỌC

Quần thể hơn 9.000 căn phòng và những bí ẩn bên trong Tử Cấm Thành
Tử Cấm Thành là công trình kiến trúc vĩ đại, huyền bí vẫn đang trường tồn cùng trời đất sau 6 thế kỷ gió sương.